87082440 LaserLiner TermoSpot Pocket Infrarød-termometer

 • Infrarød-termometer til berøringsfri måling med laser, der viser punktet, hvor temperaturen måles
 • Den berøringsfri målemetode er ideel til følsomme overflader samt til farlige anvendelsesformål som fx bevægelige maskindele eller elinstallationer.
  – Indramning af måleområdet via mållaser
  – Emissionsgrad: 0,95
  – Linse: 12:1
 • Måleområde infrarød: -40°C.400°C
 • Nøjagtighed: ± 2,5°C + 0,05°C / grad (-40°C.0°C) ± 2,5°C (0°C.365°C) eller ± 2,5% alt efter største værdi
 • Leveres med: ThermoSpot , batterier 9V

87082440_Datablad
87082440_produktmanual