87082038 – Laserliner ThermoSpot One

Infrarød-termometer til berøringsfri måling

  • Den berøringsfri målemetode er ideel til følsomme overflader samt til farlige anvendelsesformål som fx. bevægelige maskindele eller elinstallationer
  • Med laser der viser punktet hvor temperaturen måles
  • Emissionsgrad: 0,95
  • Linse: 12:1
  • Måle område:
    – 38 gr til + 365 gr.
  • Nøjagtighed:
    +/- 2,5°C eller +/- 2,5%  alt efter største værdi

DB  2078543

Brugsvejledning for 87082038.pdf
Datablad for 87082038.pdf

Beskrivelse