87075300 – Laserliner CenterScanner Plus

Professionelt borstyringsapparat til sikker bestemmelse af ind- og udgangspunkterne ved væg- og loftsboringer

  • Består af sender og modtager til enkel ind justering af borekanalen til en vægtykkelse på 150 cm
  • Præcis lokalisering af ind- og udgangspositioner via tydelige LED-indikatorer og akustiske signaler
  • På det integrerede LCD-display vises tykkelsen på det emner der skal bores i
  • Sender TX med integreret metal- og spændings- detektering for at undgå fejlboring
  • Visuel og akustisk advarsel ved registrering af f.eks. armeringsjern og strømførende ledninger i boreområdet

Brugsvejledning for 87075300.pdf
Datablad for 87075300.pdf

Beskrivelse