Nedo Laser mEssfix-S

  • Måleområde: 1,37 – 5,15 m
  • En robust teleskopisk målestok der aflæser store højde forskelle ved anvendelse af rotorlaser og modtager
  • Anbring modtageren i toppen af målestokken og skyd op indtil modtageren rammer laserstrålen
  • Højden aflæses på målestokken der er monteret i en bekvemt højde

Varenr.
868600  mEssfix-S  – Måleområde: 1,37-5,15 m
868605  mEssfix-S  – Måleområde: 1,70-6,83 m